Oficiální stránky Dolní Lhoty

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obec Dolní Lhota
N
achází se v malebné krajině Moravského krasu, leží na pravém břehu řeky Svitavy asi 2 km od Blanska. Poprvé se ve starých letopisech připomíná roku 1554 jako Záříční Lhota. Dříve se v katastru obce těžila železná ruda a slévárenské písky, kámen z opukových a pískovcových lomů nad obcí sloužil jako materiál při stavbě vysokých pecí na Blanensku. lom V dnešní době se zde těží písek určený pro slévárny a golfová hřiště, je tu řada menších firem (výroba krbů a dveří do obchodů, ochranné pomůcky, dřevovýroba, prodej náhradních dílů pro zemědělce, autoopravna, krejčovství atd.) V roce 1976 se Dolní Lhota integrovala k městu Blansku. V obci je ZŠ 1.- 4. ročník, jednotřídní MŠ, obchod Jednota, dvě pohostinství a Klub Mlýn. Místní hasičský sbor má nejpočetnější zastoupení na okrese. V současné době má obec 623 obyvatel a 212 domů.

Vznik Lhot a výklad názvu obce
Vznik Lhot se datuje začátkem 13. století za panování Přemysla Otakara I. Lhoty byly zakládány většinou drobnými feudály v okrajových částech katastrů existujících vesnic s feudálním osídlením. Jsou dílem vrcholné kolonizace, osazované domácím obyvatelstvem. Jejich zakládání bylo spojeno s obtížnými kultivačními pracemi a náleží do poslední fáze osídlovacího procesu na méně hodnotné nebo lesní půdě, kterou museli vymýtit a za tyto práce byli obyvatelé osvobozeni na přesně stanovený počet let od dávek daní a poplatků. Jednalo se o tzv. „lhóty“ polehčení, od čehož dostávaly jména. Tímto způsobem využívala robná šlechta racionálněji dosud nevyužitou půdu v okrajových částech katastru a tím si zvyšovala i své důchody. Ve Lhotách zpravidla neexistovala feudální sídla a nebyla zde ani centra farní správy. V době předhusitské byly zřízeny kostely jen v 8 lokalitách z celkového počtu Lhot.
V současné době se na území bývalého Československa nachází cca 360 obcí nesoucích pojmenování Lhota, Lhotka, Lhůta, Lhotice, Lehota.

Sraz Lhot a Lehot
V září roku 1980 v Uhlířské Lhotě v hospodě „Na Símálce“ se zrodila myšlenka na Sjezd Lhot z Čech a Moravy.
XXI. Sjezd Lhot a Lehot pořádala naše Dolní Lhota u Blanska, obec je součástí města Blanska, kraj Jihomoravský.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras
Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž čtyři jsou přístupné veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha, Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyně Punkevní, Kateřinská, Balcarka, Výpustek a Sloupsko-šošůvské s roční návštěvností cca 400 000 osob. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a v současné době má rozlohu 92 km2. CHKO Moravský kras je druhou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí na našem území. Moravský kras je z téměř 60% pokryt lesy, převážně listnatými.


Autor:
Lidka Stříbrcká, Hana Blahoňovská

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky