Sraz Lhot a Lehot - Oficiální stránky Dolní Lhoty

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sraz Lhot a Lehot

Vznik sjezdů Lhot a Lehot
Prvopočátky sjezdu Lhot a Lehot hledejme v Uhlířské Lhotě na Kolínsku, kde se konal sraz rodáků obce. Chytří pánové, Doležal a Kalousek, přišli s myšlenkou uspořádat první setkání Lhot a Lehot. V roce 1980 sezvali představitele jednotlivých Lhot do Uhlířské Lhoty a odstartovali tak tradici, která nyní trvá více než čtvrt století.

Co je sjezd Lhot a Lehot
Sjezd Lhot a Lehot je každoroční setkání představitelů jednotlivých obcích v jedné předem určené pořadatelské obci o prvním červencovém víkendu. Do roku 1990 toto setkání většinou zastřešovala JZD a převážně zemědělci měli možnost navštívit různá místa Československa. Náplní sjezdu bylo setkávání lidí, prezentace kulturního a folklorního života regionu, společenská zábava a soudržnost Lhoťáků.

Průběh a program sjezdu Lhot a Lehot
Účastníci sjezdu Lhot a Lehot začnou během pátku přijíždět do pořadatelské obce. Na registračním místě (zpravidla Obecní úřad) se zaregistrují, získají pořadové číslo do průvodu Lhot a Lehot a zakoupí si vstupenky. Následně se přesunou na louku určenou pro stanový tábor a tam si postaví své stany a přístřešky. Během odpoledne a večera se zahájí program sjezdu taneční zábavou či diskotékou, která trvá do pozdních ranních hodin. Sobotní dopoledne je věnováno tradičnímu sportovnímu zápolení a disciplínám jako hod polenem, přetahování lanem, jízda na trakaři přes lávku či slalomovou dráhu, pytlokros, nohejbal, aj. Kolem poledne se koná schůzka představitelů Lhot a Lehot, kde má každá obec svého zástupce. Hlavním cílem této schůze je dohodnutí a dojednání pořadatelství sjezdů v následujících letech s horizontem 5 – 6 let. Mezi další body schůze většinou patří technické připomínky a aktuální organizační věci. Před 13 h odpolední se začnou všichni účastníci scházet ve výchozím bodě průvodu Lhot a Lehot a začnou se řadit dle pořadových čísel. Barevný průvod plný transparentů, vlajek, veselých lidí a muzikantů se začne přesouvat obcí k hlavnímu pódiu, kde je každá obec představena krátkou charakteristikou. Po průvodu začíná na hlavním pódiu sobotní Estráda za účasti mediálně známých osobností a hvězd. V průběhu odpoledne jsou vyhlášeny výsledky sportovních soutěží a taktéž dochází k předání zástavy Lhot a Lehot další obci, která bude pořádat následující sjezd.

Ve večerních hodinách pak pokračuje program zpravidla na 2 a více podiích, kde každé je zaměřeno pro odlišnou skupinu návštěvníků. Na hlavním podiu pod širým nebem je program pro mladší a střední generaci. V kulturním domě pak většinou bývá taneční zábava, dechová hudba nebo country kapela. Nedělní dopoledne ukončuje rozlučkový program a jednotlivé výpravy se vydávají na zpáteční cestu do svých domovů.

Historie srazů
• 1. Uhlířská Lhota (KO) – 1981
• 2. Vyšní Lhota (FM) – 1982
• 3. Praha Lucerna (AC) – 1983 (Písková a Uhlířská Lhota)
• 4. Lhota pod Libčany (HK) – 1984
• 5. Nová Lhota (HO) – 1985
• 6. Dlouhá Lhota (MB) – 1986
• 7. Lhota u Mělníka (ME) – 1987
• 8. Vyšní Lhoty (FM) – 1988
• 9. Dolná Lehota (BB-sk) – 1989
• 10. Jestřabí Lhota (KO) – 1990
• 11. Lehota pod Vtáčnikom (PR-sk) – 1991
• 12. Dolní Lhota (ZL) – 1992
• 13. Velká Lehota (ZH-sk) – 1993
• 14. Lhota pod Libčany (HK) – 1994
• 15. Mnichova Lehota (TN-sk) – 1995
• 16. Chvalčova Lhota (KM) – 1996
• 17. Dlouhá Lhota (MB) – 1997
• 18. Janova Lehota (ZH-sk) – 1998
• 19. Lhota u Lipníka (PR) – 1999

• 20. Jestřabí Lhota (KO) – 2000
21. Dolní Lhota (BK) – 2001

• 22. Řešetova Lhota (NA) – 2002
• 23. Velká Lehota (ZH-sk) – 2003
• 24. Lhota u Trutnova (TU) – 2004
• 25. Lhotka pod Ondřejníkem (FM) – 2005
• 26. Hroznová Lhota (HO) – 2006
• 27. Jestřabí Lhota (KO) – 2007
• 28. Žilinská Lehota (ZI-sk) – 2008
• 29. Řešetova Lhota (NA) – 2009
• 30. Dlouhá Lhota u Tábora (TA) – 2010
• 31. Tvarožná Lhota (HO) – 2011
• 32. Vranova Lhota
(SU) – 2012

U nás ve Lhotě sraz proběhl v termínu
29. 6. – 1. 7. 2001. Zúčastnilo se 67 Lhot, první účastníci jsou z Ovesné Lhoty, okr. Havlíčkův Brod, přijeli o půl hodiny dříve, než jejich rivalové z Dlouhé Lhoty, okr. Mladá Boleslav, kteří zabloudili. Občerstvení – koláče, moravská slivovice, počasí slunečné.

Autor: Hana Blahoňovská

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky